Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy prowadzonych przez Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono. 

 

 

Odtwórz wideo

Nasze główne obszary działalności

Nieodpłatna pomoc prawna

Prowadzenie punktów NPP na terenie 20 powiatów w 2024 roku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Prowadzenie punktów NPO na terenie 15 powiatów w 2024 roku.

Nieodpłatna mediacja

Świadczenie nieodpłatnej mediacji przez wykwalifikowanych mediatorów.

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski analizuje problem wraz z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.

Punkty pomocy prowadzone w 2024 roku

Niesiemy pomoc bliźniemu każdego dnia

Pomaganie innym to nie tylko obowiązek, ale i przywilej. To nie tylko sposób na zmianę świata, ale i na zmianę siebie. To nie tylko gest dobroci, ale i dowód godności. Pomaganie innym to sztuka życia, która nie zna ceny.
Tomasz Sowa
Prezes Zarządu Fundacji

Najczęściej zadawane pytania

P. Czy pomoc jest całkowicie bezpłatna?

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji są całkowicie bezpłatne. Skierowane są one do osób, których sytuacja majątkowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnych usług tego typu profesjonalistów. Wspomniane usługi są finansowane z budżetu państwa i mają na celu zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

P. Czy mogę skorzystać z pomocy jeżeli prowadzę własną działalność i zatrudniam pracowników?

Poradę mogą otrzymać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych pracowników w ciągu ostatniego roku. Przedsiębiorca, który zatrudnia innych pracowników, nie może skorzystać z porady. Kryterium ostatniego roku należy rozumieć jako 12 miesięcy liczonych wstecz od dnia złożenia oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a nie rok kalendarzowy, podatkowy czy jakikolwiek inny okres rozliczeniowy.

P. Czy mogę skorzystać z nieodpłatnej pomocy więcej niż jeden raz?

Osoby uprawnione mają prawo skorzystać z usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie, który jest związany z ich konkretną sprawą. Co więcej, mogą korzystać z tych usług więcej niż jeden raz. Dodatkowo, nie ma ograniczenia czasowego – osoba może zwrócić się o pomoc w więcej niż jednej sprawie, niezależnie od tego, jak dawno zakończyła się poprzednia.

P. Gdzie znajdę najbliższy punkt pomocy?

Z usług nieodpłatnej pomocy można skorzystać w ponad 1500 punktach w całej Polsce – w każdym powiecie. Listę punktów znajdziesz pod adresem: LINK

Gdzie nas znaleźć?

Biuro w Zamościu

Biuro w Warszawie