Image layer

Fundacja Experto Pro Bono walczy z bezprawiem

Tue, 03/28/2017 - 12:26

Przez ostatnich kilka lat instytucje parabankowe prowadzą zakrojoną na szeroką skalę kampanię marketingową promującą tzw. kredyty chwilówki. Korzystają z nich w przeważającej większości osoby mające bardzo trudną sytuację finansową. Tego typu instytucję zachęcają klientów do zaciągania zobowiązań przede wszytkim bardzo uproszczoną procedurą weryfikacyjną oraz niskimi wymaganiami stawianymi pożyczkobiorcy. Zazwyczaj udzielenie takiej pożyczki odbywa się bez weryfikacji klienta w Biurze Informacji Kredytowej oraz bez konieczności przedkładania dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych przez pożyczkobiorcę dochodów.
Oprocentowanie takich pożyczek nie odbiega zbytnio od oprocentowania pożyczek udzielanych przez banki.

Wielokrotnie zapisy umów kredytowych uzależniające zaciągnięcie pożyczki od zawarcia umowy ubezpieczenia stanowią niedozwolone klauzule umowne, a co za tym idzie takie zapisy nie wywołują skutków prawnych. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do obciążania pożyczkobiorcy licznymi opłatami stanowiącymi dodatkowe koszty. Co więcej w stosunkowo łatwy sposób można uchylić się od spłaty tych kosztów, zwłaszcza na etapie wypowiedzenia umowy pożyczki przez pożyczkodawcę lub wydania nieprawomocnego nakazu zapłaty przez sąd.

Fundacja zachęca wszystkich pożyczkobiorców tzw. „chwilówek” do kontaktu.
Współpracujący z Fundacją udzielą nieodpłatnie kompleksowych informacji w tym zakresie.

Pages

Jesteś prawnikiem bądź aplikantem?

Skontaktuj się z nami, wiele osób czeka na Twoją pomoc.

Szanowni Państwo,

cieszymy się, że trafiliście na stronę naszej Fundacji. Niezależnie od tego, jaki był cel tej wizyty, to pragniemy, abyście lepiej nas poznali. Fundamentem powołania fundacji stały się działania prawników podejmowane w ramach Kancelarii Prawnych prowadzonych przez praniików skupionych obecnie wokół Fundacji, które to niejednokrotnie brały udział w walce z nieuczciwymi praktykami, stając w obronie obywateli. Sprawy z zakresu wielu płaszczyzn życia trafiające na biurka naszych prawników stały się paliwem, które napędza pracę całej fundacji i sprawia, że każdego dnia chcemy dotrzeć z udzieleniem pomocy prawnej w jeszcze dalsze zakątki naszego kraju.

Podkreślamy również, że Fundacja nie pozostaje obojętna na wartości płynące z edukacji obywateli. Szerzenie wiedzy stanowi nieodłączny element naszych działań, a zarazem doskonale pełni funkcję prewencyjną. Szeroka świadomość prawna oraz wiedza, dająca poczucie bezpieczeństwa w świecie pełnym wielu zawiłości prawnych, stanowi solidny fundament do budowania stabilnego i silnego samodzielnego społeczeństwa, wrażliwego na nieuczciwe praktyki rynkowe i nierówną walkę.
Fundacja skupia doświadczonych prawników, studentów i wolontariuszy, zaangażowanych w chęć niesienia dobra i działalność społeczną. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy potrzebują pomocy prawnej. Dlatego zapraszamy do kontaktu z fundacją Experto Pro Bono.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych ludzi, firmy oraz instytucje do włączenia się w naszą ideę. Dziękujemy za wszelaką otrzymaną pomoc, która pozwala naszej fundacji nieść ją dalej. Nasza fundacja może funkcjonować nie tylko dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób, ale także dzięki Waszym darowiznom. Każda przekazana kwota jest w całości przekazywana na realizację celów i założeń statutowych fundacji.
Nasze drzwi są zawsze otwarte na pomoc i współpracę!

Z wyrazami szacunku
Zarząd


"Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego."
Stefan Wyszyński